Нелинейна история на пътуванията във времето

Раждания, смъртни случаи и други парадокси на пътуване във времето

Илюстрация: Даниел Херцберг

От Джеймс Глейк

Съмнявам се, че всяко явление, реално или въображаемо, е вдъхновило по-объркващ, объркан и в крайна сметка безплоден философски анализ, отколкото пътуването във времето. (Някои възможни претенденти, детерминизъм и свободна воля, така или иначе са обвързани с аргументите във времето.) В класиката си ...