От Карл Фредерик

Едно от най-важните, но все още недооценени постижения на науката е описанието на физическата вселена с помощта на математиката - по-специално, използвайки непрекъснати, гладки математически функции, като как синусоида описва светлина и звук. Това понякога е известно като нулев закон на движението на Нютон, като признава факта, че неговите фамозни три закона въплъщават подобни функции.

В началото на 20-ти век Алберт Айнщайн даде дълбок тласък на Нютоновата вселена, показвайки, че пространството е едновременно извито по маса и присъщо свързано с времето. Той нарече новата концепция пространство-време. Докато тази идея беше шокираща, нейното ...