Предупредителен вик от трезора на Съдния ден

Продоволствената сигурност на човечеството е с много по-голям риск, отколкото осъзнавате

Снегът заобикаля входа на Световния семенен свод на Svalbard в Свалбард. Снимка: Ивар Кваал за Bloomberg Businessweek

От Йонас О Бергман

В този зимен ден светът беше наопаки: валеше в Арктическия кръг и валеше сняг в Рим.

Противоречието не беше изгубено от събралите се в Световния сейф на Свалбард, разположен близо до върха на света. В ...