Невъзможен сценарий: Учените наблюдават как топлината се движи със скоростта на звука

В "топъл" графит е открит рядко явление, наблюдавано само в шепа материали при забранителни температури - откритие, което може да помогне на бъдещата микроелектроника

Снимка: Géza Bálint Ujvárosi / Гети Имиджис