Ето защо 100 кубитни квантови компютъра могат да променят всичко

Снимка: Guilherme Yagui

От Тристан Грийн

Със 100 кубита един единствен квантов компютърен процесор теоретично би бил по-мощен от всички заедно компютри на планетата. Може да сме по-близо до този крайъгълен камък, отколкото си мислите, и светът не е готов.

Квантовите компютри са призрачни устройства, които не следват нормалните правила на физиката. Вместо…