От Питър Шеридан Додс

Нашето разбиране за славата е от решаващо значение за това как виждаме един друг и нашето общество. Но също така е лошо погрешно. Нека ви кажа защо. Ние, хората, сме машини за разказване и намиране на история: homo narrativus, ако щете. Като осмисляме света, търсим формите на смислени разкази във всичко. Дори в науката се радваме на математически уравнения и алгоритми, защото те са един вид универсална история. Течностите - океаните и атмосферата, кръвта в тялото ви, скъпа - всички текат според един единствен, красив набор от уравнения, наречени уравненията на Навиер-Стоукс.