Науката доказва, че трагичните проклятия са реални

Епигенетиката и бихевиоризмът предполагат, че древните гърци са били прави

Илюстрация: Франческо Ицо

От Майк Мариани

В първите редове на Антигона на Софокъл заглавният герой напомня съдбата си на припева:

Колко нещастия причини баща ни!
И има ли един от тях, който не пада
На нас, докато все още живеем?