Науката за блатото, която примамваше пътниците към тяхната гибел - и вдъхновяваше фенера на Джак О'

И доведе до един от първите американски научни експерименти.

Метанът (CH4) също нарича Marsh Gas или Ignis Fatuus, предизвиквайки танцуваща светлина в блатиста земя, известна като Will-o-the-Wisp или Jack-o-Lantern. Наблюдавана 1811 г. Илюстрация: Универсален исторически архив / UIG през Getty Images

От Бенджи Джоунс

В стари времена, както се казва легендата, пътешествениците, които се скитат близо до блато, щяха да видят трептенето на светлина в далечината и да я объркат с блясъка на свещ от далечен дом. Но…