От Питър Бърн

Философите на науката не са известни, че се съгласяват помежду си - контрастността е част от длъжностната характеристика. Но от хиляди години, от Аристотел до Томас Кун, тези, които изучават какво е наука, са грубо категоризирани в два основни лагера: „реалисти“ и „антиреалисти“.

Във философски план „антиреалисти“ или „емпирици“ разбират науката като изследване на свойствата на наблюдаваните обекти чрез експерименти. Емпиричните теории са ограничени от експерименталните резултати. "Реалистите", от друга страна, спекулират по-свободно за възможната форма на несъвместимия свят, често ...